نوجوان یک خروس بالغ می عكس كس وكون خواهد

نمایش ها: 5885
یک دانش آموز مکتب اشتها آور که در حین یک جارو بازیگوش پیرترین طلسم را گرفتار کرده است ، از یک دستگاه خجالتی می خواهد تا یک مار شخصی یک چشم را به او نشان دهد که فقط می تواند از آن شروع کند و لازم بود که کشاورز این مکان را در عكس كس وكون جایی که می خواست بغل کند. .