پدر بالغ عكس كير وكون دختر را لعنتی

نمایش ها: 11944
پدر بالغ دوربین فیلمبرداری را جلوی تخت روشن کرد و به آرامی با دختر برهنه خود به تخت خوابید تا رابطه خوبی با زیبایی برقرار کند. این مرد به آرامی زیبایی را با دستان خود عكس كير وكون برای الاغ و گربه نوازش کرد و به آرامی دختر خود را برانگیخت. دختر بزرگ سینه زرق و برق دار بر روی پدر بالغ خود در تصویر 69 نشست و قبل از رابطه جنسی شروع به مکیدن او کرد. جوجه آنقدر توسط خروس قوی پدرش برانگیخته شد که همه چیز از گربه او بیرون می آمد و کودک فقط در خواب می دید که هر چه سریعتر روی خروسش بنشیند و به خروس بزرگ قدرتمند خود خاتمه دهد.